sdr_HDRB

Enkeltoppdrag

Bjerkaker LearningLab v/Sturla Bjerkaker har erfaring med oppdrag som

  • studiebesøk - fra utlandet til Norge og fra Norge til utlandet - spesielt innen temaer som voksnes læring, utdanning, aldring og utsatte grupper
  • kursledelse - bl.a. "søke-prosjekt-kurs", kurslederkurs, valg og demokrati.
  • foredrag - spesielt om voksnes læring
  • workshops - ledelse av utviklingsprosesser
  • deltakelse i rekrutteringsprosesser
  • prosjektsøknader og prosjektvurderinger
  • tekstproduksjon
ptroz