sdr_HDRB

Tillitsverv

Sturla Bjerkaker har lang erfaring fra aktiv deltakelse og ledelse i ulike frivillige organisasjoner. Aktuelle tillitsverv per. 2019 er:

Medlem av The Board of Directors i the International Adult and Continuing Education Hall of Fame, som har sete ved the University of Oklahoma, USA.

Styreleder i Øraker Borettslag, 60 leiligheter i rekkehus, forvaltes av OBOS.

Nestleder i hovedstyret for Seniornett nasjonalt. Seniornett har nærmere 10000 medlemmer med lokale foreninger over hele landet- Seniornetts skal styrke seniorers kompetanse og deltakelse i det digitale samfunn - de skal komme på nett, og bli der.

Leder av styret for Seniornett Direkte, som er en forening under Seniornett for medlemmer som ikke naturlig hører til en lokal forening. Seniornett Direkte er en "on-line-forening".

Medlem av prosjektgrupper for Digital Festival, en årlig markering for å styrke den digitale kompetansen i samfunnet, særlig blant eldre. Her samarbeides nært med biblioteksektoren.

 

Digital festival_Logo med slagord_2019[53304]